799768 – GARGANTILHA BOLA LISA 6MM VENEZIANA 40CM 02.2

799768 – GARGANTILHA BOLA LISA 6MM VENEZIANA 40CM 02.2